MAKAV PUBLISHING

Kategori: Kongreler

Uluslararası Akademik Etik Kongresi: Bilimde Etik ve Değerlerin İzinde Uluslararası Akademik Etik Kongresi, bilim ve akademik dünyada etik ilkelerin ve değerlerin önemine vurgu yaparak bilimsel etik konularını ele alan saygın bir etkinliktir. Akademisyenler, araştırmacılar, etik komite üyeleri ve akademik kurumların temsilcilerini bir araya getiren kongre, etik alanında farkındalık oluşturmayı ve etik bilincin yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Kongre…

Languages »